Ingeborg Johanna Sunde, fotograf Reiakvam

INGEBORG JOHANNA SUNDE
Advokat MNA

Driv praksisen sin gjennom
Advokatfirmaet Sunde AS
Org nr.: 917 859 973

Telefon: 57 82 91 90
Mobil: 411 00 511
E-post: ijs@sunnfjordadvokatane.no


STIFTING - STIFTINGSRETTEN


Advokat Ingeborg Johanna Sunde har kjennskap til stiftingsretten
og over ti års erfaring med praksis på området. Ho har jobba fleire år
i Stiftelsestilsynet og seinare hatt ulike oppdrag som advokat for stiftingar.

Ho legg vekt på rask og effektiv hjelp, og tilbyr tenester knytt til:

  • Oppretting av stifting
  • Omdanning
  • Kapitalendring
  • Dispensasjon
  • Styret sine oppgåver
  • Revisor
  • Andre spørsmål på område som gjeld stiftingsretten

Advokat Ingeborg Johanna Sunde tar oppdrag over heile landet.