advokat Andreas Rønnekleiv

ANDREAS RØNNEKLEIV
Advokat MNA
f. 1957

Org.nr.: 980 331 849 MVA

Telefon: 57 82 91 90
Mobil: 913 47 884

E-post: ar@sunnfjordadvokatane.no


GDPR - Personvern


Utdanning

 • Cand.jur, UIO, 1982
 • Spesialfag: Forbrukarkjøpsrett

Praksis

 • Førstesekretær Statens
  personaldirektorat, 1984-85
 • Førstekonsulent juridisk avdeling
  Teledirektoratet, 1985-86
 • Dommarfullmektig, Nordfjord
  sorenskrivarembete, 1986-87
 • Dommarfullmektig Sunnfjord
  sorenskrivarembete, 1987-88
 • Advokatbevilling 1988
 • Advokat i advokatfirmaet
  Røthe & Røthe, 1989 -98
 • Eigen praksis 1999
 • Partnar i advokatfirmaet
  Harris, 2000 - 2003
 • Eigen praksis i Kontorfellesskapet
  Sunnfjordadvokatane, 2003 -

Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuridisk bistand

 • Konkursrett/Insolvensrett

 • Arv

 • Dødsbu

 • Fast eigedoms rettsforhold

 • Alminneleg praksisVerv

 • Var medlem av kontrollkomiteen
  Sparebanken Sogn og Fjordane 2000 - 2012.Foto: Fotograf Dagrun Reiakvam