KOLOFON

Copyright © sunnfjordadvokatane.no Publisert våren 2003.
Redesign november 2010.

All kopiering uten skriftleg løyve forbudt. Det er likevel lov å skrive ut eit eksemplar til eige ikkje kommersielt bruk.

Spørsmål til dokument og passord kan rettast til Alice Nesje, tlf. 57 82 91 90

Webdesign /redesign: www.norunn.no

Oppdateringar av innhald vert utført av www.norunn.no

 

Nye foto av medarbeidarane oktober 2016, fotograf Dagrun Reiakvam.