EIGEDOMMAR TIL SALS
KONSENSJONSPLIKTIG GARDSBRUK

på Grimeland, Førde
Gnr 37 Bnr 5 i Førde kommune

Les meir i: Salsoppgåve

Sjå òg:
Kopi av skogbruksplan

Kopi av skogbruksplankart
REGULERT HYTTEFELT
Leitingnes i Askvoll

Gnr 20 Bnr 29 i Askvoll kommune
Salsoppgåve, verdivurdering og reguleringsplan