Asbjørb Løvik, fotograd: Reiakvam

ASBJØRN LØVIK
Advokat MNA

Org.nr.: 999 128 963

Telefon: 57 82 91 90
Mobil: 954 75 485
E-post:
al@sunnfjordadvokatane.no


GDPR - Personvern

Utdanning

 • Cand. jur Universitetet i Tromsø
  1995

Praksis

 • Saksførebuar i Trygderetten
  1996-1997
 • Advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Tromsø
  1997-1998
 • Advokat hos Kommuneadvokaten i Tromsø 1998-2002
 • Leiar Spesial eng. i Sparebanken Sogn og Fjordane 2002-2007
 • Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane 2007-2011
 • Advokat hos Advokat Andreas Rønnekleiv 2012
 • Eigen praksis i kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane 2013 -

Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuridisk bistand

 • Insolvensrett

 • Dødsbu

 • Alminneleg praksis

 • Fast eigedoms rettsforhold

 • Arbeidsrett

 • Felleseigeskifte


Foto: Fotograf Dagrun Reiakvam