JKG CONSULT AS KONKURSBU- Sak 17-067959KON-FJOR

Konkursopning 26. april 2017 i Fjordane tingrett

Bustyrar: Advokat Andreas Rønnekleiv- E-post: ar@sunnfjordadvokatane.no

Meldingar og rettsbøker i PDF-format:

Tilbakeføring av buet, 05.12.17
Skiftesamling, 29.05.17
Førebels melding, 29.05.17
Konkursbuopning, 26.04.17Passord for å opne dokumenta finn du i første skrivet frå bustyrar.

For å lese pdf må du ha Adobe Reader, her kan du leste ned Adobe Reader gratis.

Last ned Adobe Reader