SUNNFJORD GYM AS KONKURSBU- Sak 16-153375KON-FJOR

Konkursopning 26. september 2016 i Fjordane tingrett

Bustyrar: Advokat Andreas Rønnekleiv- E-post: ar@sunnfjordadvokatane.no

Meldingar og rettsbøker i PDF-format:

Sluttmelding, 15.03.18
Skiftesamling, 02.11.17
Førebels melding, 01.11.17
Oppbod, 26.09.16Passord for å opne dokumenta finn du i første skrivet frå bustyrar.

For å lese pdf må du ha Adobe Reader, her kan du leste ned Adobe Reader gratis.

Last ned Adobe Reader