SunnfjordAdvokatane
Sunnfjordadvokatane bilete
Advokatane Andreas Rønnekleiv, Asbjørn Løvik og Ingeborg Johanna Sunde utgjer kontorfellesskapet Sunnfjordadvokatane. Vi har kontor i Elvegården i Førde sentrum.

Advokatkontoret driv ein variert og allsidig praksis med hovudvekt på:

 • forretningsjuss
 • kontraktsrett
 • konkurs - insolvens
 • skifte
 • arverett
 • tingsrett
 • plan- og bygningsrett
 • familierett
 • arbeidsrett
 • selskapsrett
 • stiftingsrett
 • avtalerett
 • skatt/avgift
 • fast eigedoms rettsforhold

Advokatkontoret har lang erfaring frå det praktiske rettslivet, først og fremst advokat- og dommararbeid.

Advokatkontoret skal vere mellom dei leiande advokatkontora i Sogn og Fjordane, og med lokale i Elvegården i Førde er kontoret ein del av det største advokat-, økonomi-, og revisormiljøet i fylket.Vi lagar ny heimeside for Sunnfjordadvokatane, og oppdaterer ikkje før ny er på plass!